Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mijn werkervaring binnen de gemeente en het onderwijs is in grote lijnen als volgt:

Gemeente

1e medewerker Beheer, 1e medewerker Beleid, Beleidsmedewerker,

Allround medewerker, financieel consulent, medewerker Beheer, medewerker Belastingen.

Onderwijs

Hoofd afdeling Financien AK (14 fte), PO en VO onderwijs, Financieel consulent, Controller Adviseur, Staflid.

Binnen deze functies heb ik o.a. ervaring opgedaan met de volgende onderdelen:

(Meerjaren) begroting, jaarbegroting, managementrapportages, liquiditeitsbegroting, investeringsbegroting, advisering, jaarrekening, risicomanagement, ontwikkelen van producten, rechtmatigheidscontrole, interne controle, administratieve organisatie, Grondbedrijf, Europese subsidies.